Select a service to book

นวดรักษา 30 นาที

Duration 30 Minutes

175,00 THB

Select

นวดรักษา 1 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

350,00 THB

Select

นวดรักษา 1.30 ชั่วโมง

Duration 90 Minutes

525,00 THB

Select

นวดรักษา 2 ชั่วโมง

Duration 120 Minutes

700,00 THB

Select

นวดรักษา 2.30 ชั่วโมง

Duration 150 Minutes

875,00 THB

Select

นวดรักษา 3 ชั่วโมง

Duration 180 Minutes

1050,00 THB

Select

นวดรักษา 3.30 ชั่วโมง

Duration 210 Minutes

1225,00 THB

Select

นวดรักษา 4 ชั่วโมง

Duration 240 Minutes

1400,00 THB

Select

นวดไทย 1 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

250,00 THB

Select

นวดไทย 1.30 ชั่วโมง

Duration 90 Minutes

375,00 THB

Select

นวดไทย 2 ชั่วโมง

Duration 120 Minutes

500,00 THB

Select

นวดไทย 2.30 ชั่วโมง

Duration 150 Minutes

625,00 THB

Select

นวดไทย 3 ชั่วโมง

Duration 180 Minutes

750,00 THB

Select

นวดไทย 3.30 ชั่วโมง

Duration 210 Minutes

875,00 THB

Select

นวดไทย 4 ชั่วโมง

Duration 240 Minutes

1000,00 THB

Select

นวดเท้า 1 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

250,00 THB

Select

นวดเท้า 1.30 ชั่วโมง

Duration 90 Minutes

375,00 THB

Select

นวดเท้า 2 ชั่วโมง

Duration 120 Minutes

500,00 THB

Select

นวดเท้า 2.30 ชั่วโมง

Duration 150 Minutes

625,00 THB

Select

อโรม่า 1 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

500,00 THB

Select

อโรม่า 1.30 ชั่วโมง

Duration 90 Minutes

750,00 THB

Select

อโรม่า 2 ชั่วโมง

Duration 120 Minutes

1000,00 THB

Select

อโรม่า 2.30 ชั่วโมง

Duration 150 Minutes

1250,00 THB

Select

สปาขัดผิว 2 ชั่วโมง

Duration 120 Minutes

1000,00 THB

Select

ประคบสมุนไพร 1 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

350,00 THB

Select

นวดไทย + ประคบ 1 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

300,00 THB

Select

นวดไทย + ประคบ 1.30 ชั่วโมง

Duration 90 Minutes

425,00 THB

Select

นวดไทย + ประคบ 2 ชั่วโมง

Duration 120 Minutes

550,00 THB

Select

นวดไทย + ประคบ 2.30 ชั่วโมง

Duration 150 Minutes

675,00 THB

Select

นวดไทย + ประคบ 3 ชั่วโมง

Duration 180 Minutes

800,00 THB

Select

อบสมุนไพร ก่อน หรือหลังนวด

Duration 15 Minutes

100,00 THB

Select

อบสมุนไพร

Duration 15 Minutes

150,00 THB

Select

ทับหม้อเกลือ 30 นาที

Duration 30 Minutes

250,00 THB

Select

ทับหม้อเกลือ 1 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

500,00 THB

Select

ทับหม้อเกลือ 1.30 ชั่วโมง

Duration 90 Minutes

750,00 THB

Select

ทับหม้อเกลือ 2 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

1000,00 THB

Select

นวดกดจุด + รีดเส้น 1 ชั่วโมง

Duration 60 Minutes

450,00 THB

Select

นวดกดจุด + รีดเส้น 1.30 ชั่วโมง

Duration 90 Minutes

750,00 THB

Select

นวดกดจุด + รีดเส้น 2 ชั่วโมง

Duration 120 Minutes

900,00 THB

Select

พ.นวดน้ำมัน 2

Duration 120 Minutes

500,00 THB

Select

คอร์สหลังคลอด 3 ช.ม หมอ 1 คน

Duration 180 Minutes

1500,00 THB

Select

นวดเท้า30นาที

Duration 30 Minutes

125,00 THB

Select

พ.สปา 30

Duration 30 Minutes

250,00 THB

Select

พ.สปา 1.30

Duration 90 Minutes

750,00 THB

Select

นวดรักษา 2 ชั่วโมง ราคาพนักงาน

Duration 120 Minutes

350,00 THB

Select

นวดไทย 30 นาที

Duration 30 Minutes

125,00 THB

Select

นวดยกมดลูก

Duration 60 Minutes

500,00 THB

Select

นวดไทย 30 นาที

Duration 30 Minutes

125,00 THB

Select

อโรมา 30 นาที

Duration 30 Minutes

250,00 THB

Select

พ.นวดเท้า 1

Duration 60 Minutes

125,00 THB

Select

นวดท้อง 30 นาที

Duration 30 Minutes

175,00 THB

Select

พ.นวดไทย 3 ชม.

Duration 180 Minutes

375,00 THB

Select

นวดรีดเส้น

Duration 3 Minutes

1500,00 THB

Select

นวดไทย

Duration 30 Minutes

125,00 THB

Select

แก้อาการ 1ชม. + ไทย 1 ชม.

Duration 120 Minutes

600,00 THB

Select

แก้อาการ 8.30 ชม.

Duration 510 Minutes

2975,00 THB

Select

นวดไทยรีดเส้น 1 ชม.

Duration 60 Minutes

350,00 THB

Select

นวดไทยรีดเส้น 1.30 ชม.

Duration 90 Minutes

525,00 THB

Select

นวดไทยรีดเส้น 2 ชม.

Duration 120 Minutes

700,00 THB

Select

พ.นวดเท้า1.30

Duration 90 Minutes

188,00 THB

Select

นวดไทย+ประคบ 1 ชม.

Duration 60 Minutes

300,00 THB

Select

ซื้อยา 150

Duration 60 Minutes

150,00 THB

Select

ซื้อยา 200

Duration 60 Minutes

200,00 THB

Select

พ.นวดไทย 3 ชม.

Duration 180 Minutes

375,00 THB

Select

หลังคลอด 6 ชม. หมอ 2 คนคนละ 3 ชม.

Duration 180 Minutes

850,00 THB

Select

นวดเท้า

Duration 30 Minutes

125,00 THB

Select

พ.นวดเท้า2

Duration 180 Minutes

250,00 THB

Select

นวดเท้า น้ำมันปรับธาตุ

Duration 60 Minutes

300,00 THB

Select

นวดกดจุด รีดเส้น 30นาที

Duration 30 Minutes

225,00 THB

Select

นวดกดจุด รีดเส้น 1 ชม

Duration 60 Minutes

450,00 THB

Select

นวดกดจุด รีดเส้น 1.30 ชม

Duration 90 Minutes

675,00 THB

Select

นวดกดจุด รีดเส้น 2 ชม

Duration 120 Minutes

900,00 THB

Select

นวดกดจุด รีดเส้น 2.30

Duration 150 Minutes

1125,00 THB

Select

นวดกดจุด รีดเส้น 3 ชม

Duration 180 Minutes

1350,00 THB

Select

นวดไทย 30 นาที

Duration 30 Minutes

125,00 THB

Select

นวดไทย+ประคบ 1.30 น.

Duration 90 Minutes

425,00 THB

Select

นวดไทย+ประคบ 2 ชม.

Duration 120 Minutes

550,00 THB

Select

ชื้อยา 340

Duration 0 Minutes

340,00 THB

Select

ซื้อยา 510

Duration 0 Minutes

510,00 THB

Select

ซื้อยาขมิ้นชัน 80

Duration 0 Minutes

80,00 THB

Select

ซื้อยา 300

Duration 0 Minutes

300,00 THB

Select

ซื้อลูกประคบ 80

Duration 0 Minutes

80,00 THB

Select

ซื้อลูกประคบ 160

Duration 0 Minutes

160,00 THB

Select

ซื้อยา 170

Duration 0 Minutes

170,00 THB

Select

นั่งถ่าน

Duration 15 Minutes

200,00 THB

Select

นวดไทย+อบสมุนไพร

Duration 2 Minutes

600,00 THB

Select

ครอบแก้ว

Duration 60 Minutes

500,00 THB

Select

นวดท้อง1ชม.

Duration 1 Minutes

350,00 THB

Select

พ.นวดรักษา 30 นาที

Duration 30 Minutes

88,00 THB

Select

ประคบสมุนไพร

Duration 2 Minutes

1000,00 THB

Select

นวดรักษา 500 / 1 ชม.

Duration 60 Minutes

500,00 THB

Select

พอกเข่า 30 นาที

Duration 30 Minutes

150,00 THB

Select

คอร์ส 1700

Duration 120 Minutes

1700,00 THB

Select

ประคบสมุนไพร 1:30

Duration 90 Minutes

525,00 บาท

Select

คอร์สหลังคลอด 5 ครั้ง 4 ชม

Duration 240 Minutes

8500,00 บาท

Select

สปา 1 ชม. 30 นาที

Duration 90 Minutes

750,00 บาท

Select

ประคบสมุนไพร 30 นาที

Duration 30 Minutes

175,00 บาท

Select

อโรม่า

Duration 90 Minutes

750,00 บาท

Select

คอร์สหลังคลอด 3ชม. หมอ2คน

Duration 90 Minutes

1500,00 บาท

Select

กดจุด+กัวซา+ครอบแก้ว

Duration 60 Minutes

400,00 บาท

Select

หลังคลอด หมอ2คน คนละ2 ชม.

Duration 120 Minutes

0 บาท

Select

สักยา

Duration 1 Minutes

500,00 บาท

Select

อโรม่า3

Duration 180 Minutes

1500,00 บาท

Select

ตอกเส้น 1ช.ม.

Duration 1 Minutes

350,00 บาท

Select

เผายา

Duration 15 Minutes

350,00 บาท

Select

นวดไทย ครึ่งชม.

Duration 30 Minutes

125,00 บาท

Select

นวดรักษา 5 ชั่วโมง

Duration 300 Minutes

1750,00 บาท

Select

พ.นวดรักษา

Duration 60 Minutes

175,00 บาท

Select

ขัดผิว

Duration 1 Minutes

500,00 บาท

Select

บ่งต้อ

Duration 45 Minutes

350,00 บาท

Select

นวดอโรม่าเซรั่ม 1 ชม.

Duration 60 Minutes

700,00 บาท

Select

นวดอโรม่าดซรั่ม 2 ชม.

Duration 120 Minutes

1200,00 บาท

Select

นวดอโรม่าเซรั่ม 1.5 ชม.

Duration 90 Minutes

1000,00 บาท

Select

อโรม่าประคบ 1 ชม.

Duration 60 Minutes

700,00 บาท

Select

อโรม่าประคบ 1.5 ชม.

Duration 90 Minutes

1000,00 บาท

Select

อโรม่าประคบ 2 ชม.

Duration 120 Minutes

1200,00 บาท

Select

Contact : info@thaiclinicapp.com

Line: drchotika1

Phone: +66 98 273 0609