พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

thaiclinicapp.com จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรวดเร็วเพียงแค่ความสูงที่จำเป็น
ขั้นตอนใต้โปรแกรมการทำงานของ thaiclinicapp.com ที่เป็น Administration Software for Thai Traditional Clinics โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประธาน

  • ชื่อเต็ม
  • ที่อยู่
  • อีเมล์
  • หมายเลขโทรศัพท์

รายงานส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ thaiclinicapp.com นี้หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด
และขอเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือย่องานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

thaiclinicapp.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจของผู้ใช้บริการโดยการลงทะเบียนใช้ thaiclinicapp.com
จะถือศีลใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บใช้และลานข้อมูลเหล่านั้นได้ตามความคิด

ความคิดในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

thaiclinicapp.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือไม่ตำรวจที่ต้องใช้ความลับในการใช้บริการ

thaiclinicapp.com จะไม่ดำเนินการการอื่นใดที่แตกต่างจากที่ระบุในกฎระเบียบข้อบังคับให้กระทำ
หรือมีหนังสืออ้างอิงที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายเช่นเพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

thaiclinicapp.com จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อไหร่ได้รับความยินยอมจากท่านปกติที่ระบุไว้ขายพวกนี้ thaiclinicapp.com
อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเช่น
การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

thaiclinicapp.com เตือนถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน thaiclinicapp.com
ไม่กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมกับการรักษาความลับ
และป้องกันการละเมิดการละเมิดใช้แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน thaiclinicapp.com เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
จนตอนหลังเวลาการเก็บรักษาและไม่มีเหตุให้ต้องเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งต่อไป บริษัท ฯ
จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการรวมสิทธิในการผ่อนปรนสิทธิในการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล,
สิทธิในการบริหารจัดการการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
รัดมีข้อยกเว้นสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ thaiclinicapp.com เพื่อให้การดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะแจ้งผลตามเงื่อนไขภายใน 30
วัน

หากพบการซักผ้าไหมของข้อมูลทาง thaiclinicapp.com จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบ 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

thaiclinicapp.com
173 ร้านนวดไทยสระบุรี 40 Sut Banthat ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีสระบุรี 18000 ประเทศไทย
โชติกากะวานิก
info@thaiclinicapp.com

ที่สร้างขึ้นโดย ความยินยอมของ PDPA