ทดลองเล่นฟรี

ตอนนี้เรามีข้อเสนอพิเศษ คุณมีโอกาสทดสอบแอปพลิเคชันได้ฟรี ลงทะเบียนคลินิก ร้านนวด หรือสปา แล้วลองใช้งาน เราอยากได้ยินจากคุณ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เราสามารถเรียนรู้และปรับปรุงแอปพลิเคชัน

นี่เป็นโอกาสพิเศษในการทดสอบแอปพลิเคชันนี้